Blog & vesti
Koliko treba da bude dugačak blog?

Koliko treba da bude dugačak blog?

Saveti za SEO

Četvrtak, 20. avgust 2020.

Većina postova na blogu treba da sadrži najmanje 300 reči. Ukoliko vaš post sadrži manje reči, zapitajte se da li imate šta da kažete na zadatu temu.

Bez obzira na preporuke (npr. “blog treba da sadrži 1500 reči), dostizanje određenog broja reči ne treba da bude vaš glavni cilj. Cilj koji sebi treba da postavite kao glavni jeste da napišete zanimljiv tekst, a čije elemente ste prethodno dobro istražili. Sam tekst treba biti onoliko dugačak koliko smatrate da je potrebno, ni manje ni više.

Fokusirajte se više na optimizaciju samog teksta, a ne na njegovu dužinu.

Pomoću našeg CMS-a Bananadmin, svoj blog možete vrlo brzo i jednostavno optimizovati.

KABI CMS BANANADMIN

Zbog čega vlada mišljenje da su duži tekstovi bolji za SEO optimizaciju?

Razlog ovog mišljenja za poboljšanje SEO optimizacije je sledeći:

  1. Duži tekst utiče na popularnost link
  2. Duži sadržaj utiče na veći promet na samoj stranici

U teoriji, prethodne teze mogu biti tačne, međutim u praksi ovo mišljenje nije potvrđeno. Zapravo, do određenog broja reči, korelacija gornje dve teze je tačna, ali u određenom trenutku to počinje da opada.

Duži tekst utiče na popularnost linka - šta uraditi?

Vaš blog treba biti sažet i bez uvijanja. Pri tome, naravno, uključite linkove koji su relevantni za temu i koji će angažovati vašeg čitaoca.

Duži sadržaj utiče na veći prometa na stranica - šta učiniti?

Umesto da pišete o određenoj temi dok ne napišete sve o čemu treba pisati, usredsredite se na one delove teme koji su zaista bitni. Na taj način ćete izbeći suvišan posao i pisaćete upravo ono što će zainteresovati vaše čitaoce.

Zašto pisati samo bitne stvari u blogu?

Kao što je već pomenuto, delimično je tačno da postoji pozitivna povezanost između dužine teksta i popularnosti linka i većeg prometa na stranici. Ali samo do određenog nivoa. Morate shvatiti da niko od nas ne želi čitati više nego što bi trebalo. Ljudi su zainteresovani za određenu temu, a stvari koje nisu nužno povezane za temu mogu se izostaviti i koristiti za neki drugi tekst. 

Zaključak

Dužina posta na blogu i broj reči ne treba da budu vaš prioritet. Usredsredite se na pisanje zanimljivog sadržaja koji će angažovati čitaoce, istovremeno ističući važne stvari koje će biti relevantne za čitaoca.

Podeli:

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.